• Teleportboulevard 130 - 1043 EJ - Amsterdam

Niet zomaar een stel enthousiastelingen

De Nederlandse Vuurwerkbond (NVB) is ontstaan uit een groep serieuze vuurwerkliefhebbers. De groep bestaat uit zowel particulieren als professionals die in het dagelijks leven direct of indirect betrokken zijn bij de pyrotechniek. De (bestuurs)leden hebben daarbij elk hun eigen specialisme, en bestaan bijvoorbeeld uit managers, juristen, verzekeringsagenten, brandwachten, beveiligers, adviseurs in de milieutechniek, (voormalig) inspecteurs omgevingsdienst, (voormalig) controleurs of adviseurs van de provincie en natuurlijk pyrotechnici(toepassingsvergunninghouders).

Het doel van de Nederlandse Vuurwerkbond is om zoveel mogelijk lokale vuurwerkverenigingen op te zetten en deze te ondersteunen. Daar hoort ook toezicht bij vanuit onze bond. Daarnaast wil de bond particulieren bewust maken van de gevaren van consumentenvuurwerk. Dit gaat dan hoofdzakelijk om Cat. F2 vuurwerk. De bond is van mening dat het de verkeerde kant op gaat met het consumentenvuurwerk in Nederland. Dit kan en moet anders. De bond ziet dat overheidsinstellingen onjuiste en inadequate beslissingen nemen, omdat gedegen informatie en voorlichting over vuurwerk ontbreekt. De bond wil hier verandering in aanbrengen. De Nederlandse Vuurwerkbond is onafhankelijk en laat zich niet beïnvloeden door de commercie. De visie van de bond is daarbij gefundeerd op behoorlijke praktijkervaring en kan daardoor als serieuze gesprekspartner aan tafel worden uitgenodigd.

De voordelen van aangesloten verenigingen bij de bond.

De Nederlandse Vuurwerkbond is niet voor een totaalverbod op vuurwerk. Wel ziet de bond voordelen in het terugdringen van consumentenvuurwerk naar medemenselijke proporties. Dit houdt in dat er minder vuurwerk op straat is, maar daarvoor in de plaats op lokaal niveau veel vuurwerkshows worden georganiseerd. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor semi-professionals die zich hebben georganiseerd in een vereniging.

 

Het voordeel van aansluiting bij de bond is dat er aangaande veiligheid, wet- en regelgeving en milieu, makkelijker gecommuniceerd kan worden naar de aangesloten verenigingen. Daarbij kunnen stimulerende activiteiten zoals het houden van wedstrijdshows eenvoudiger worden georganiseerd. Het houden van vuurwerkshows biedt het publiek niet alleen een prachtige beleving, maar zorgt tegelijkertijd voor minder conflicten en overlast in de openbare ruimte. Het organiseren en geven van vuurwerkshows kan daarnaast gestimuleerd worden door het uitreiken van prijzen(geld). Via het Youtubekanaal van de Nederlandse Vuurwerkbond kunnen verenigingen hun show vervolgens vereeuwigen.

Gestelde eisen aan verenigingen die zich willen aansluiten bij de bond.

De Nederlandse Vuurwerkbond helpt bij het opzetten van een vereniging en ondersteunt op verschillende manieren. Wanneer verenigingen zich willen aansluiten bij de bond, hebben leden een Verklaring van Goed Gedrag (VOG) nodig. Daarbij hanteert de bond voor leden hogere minimumleeftijden. De NVB monitort of verenigingen zich aan deze eisen houden.

logo-nvb.png

logo-nvv.png