Wij zetten ons in voor veilig en verantwoord gebruik van vuurwerk voor mens, dier en milieu.

Ondanks de vele inspanningen hangt het consumentenvuurwerk aan een zijden draadje. Dit komt door agressie en vernielingen rond oud en nieuw. Wij zijn van mening dat dit anders kan.

Zie hier het voorbeeld van o.a. Nieuwveen die hier al meer dan 15 jaar positieve ervaringen mee hebben.

Klik hier


Afgelopen jaarwisseling werd er massaal illegaal vuurwerk afgestoken. Veilig vrij verkrijgbaar legaal consumentenvuurwerk (Cat F1 & F2) hoort bij de viering op oudejaarsavond. Dit is tevens het beste wapen in de strijd tegen illegaal vuurwerk.


----------

Een vuurwerkverbod werkt averechts!