• Teleportboulevard 130 - 1043 EJ - Amsterdam

Voor de inschrijving van een vuurwerkvereniging bij de Nederlandse Vuurwerkbond dienen het bestuur en de leden in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De bestuursleden moeten daarnaast in het bezit zijn van en een geldig rijbewijs. Tevens dient het bestuur de cursus “Veilig werken met consumentenvuurwerk” van de NVB met goed gevolg te hebben afgelegd.

Het is vereist dat (bestuurs)leden instemmen met verstrekking van informatie aan overheidsinstanties over de vereniging en haar leden. Overheidsinstanties mogen bijvoorbeeld ook ingediende plannen voor vuurwerkevenementen opvragen bij de Nederlandse Vuurwerkbond. Alle activiteiten van verenigingen die openbaar mogen worden gemaakt, zullen gepubliceerd worden op de website van de NVB. Hierbij zijn ook de algemene e-mailadressen van verenigingen zichtbaar.

logo-nvv.png