• Teleportboulevard 130 - 1043 EJ - Amsterdam

Aan vuurwerkverenigingen die zich willen aansluiten bij de Nederlandse Vuurwerkbond, stelt de bond enkele eisen. De NVB helpt graag bij het volbrengen van deze eisen.

Een vuurwerkvereniging moet bestaan uit een bestuur van ten minste twee personen met de minimale leeftijd van 25 jaar. De vereniging is formeel opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). De statuten zijn gedeponeerd bij een notaris. De vereniging moet daarbij bestaan uit minstens zes leden van minimaal 18 jaar, exclusief het bestuur. Alle leden moeten daarnaast in bezit zijn van het certificaat “Veilig Werken met Consumentenvuurwerk” dat na voltooiing van de examens wordt verstrekt door de Nederlandse Vuurwerkbond. Ook moeten de leden beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die niet ouder is dan twee maanden. De vereniging houdt zich daarbij aan de door de NVB opgestelde regelgeving.

De plannen voor een vuurwerkshow moeten uiterlijk 30 november bij de NVB worden ingeleverd, tezamen met de afgegeven vergunning door de desbetreffende gemeente. De vereniging is daarbij verplicht om een verzekering af te sluiten met een dekking van €2.500.000,- per gebeurtenis.

logo-nvv.png