• Teleportboulevard 130 - 1043 EJ - Amsterdam

Veiligheid 

De Nederlandse Vuurwerkbond heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Dit betekent dat de bond, en de aangesloten verenigingen, zich moeten houden aan landelijke wet- en regelgeving omtrent het gebruik van consumentenvuurwerk. Ook in de organisatie van activiteiten dienen de bond en verenigingen deze wet- en regelgeving duidelijk te communiceren naar het publiek, de locatie van de activiteit en lokale en/of landelijke (overheids)instellingen.

Nieuwe leden

Nieuwe leden die zich willen aansluiten bij een vuurwerkvereniging, worden opgeleid door de NVB. Zij dienen een theorie- en praktijkexamen af te leggen. Na diplomering krijgen leden een persoonlijke pas met daarop een QR-code. Via de door ons ontwikkelde app kunnen overheidsinstanties middels de QR-code informatie inwinnen over het desbetreffende lid.

Verandwoordelijkheid

Het organiseren en uitvoeren van een vuurwerkshow moet niet alleen veilig, maar ook verantwoord gebeuren. Daarom moeten verenigingsbesturen van de bond uit minimaal twee personen bestaan van ten minste 25 jaar of ouder. Op dit moment mag ondersteuning bij het afsteken wettelijk worden geboden door (aspirant)leden van minimaal 16 jaar. De bond vindt deze leeftijd echter te laag en geeft de voorkeur aan een minimumleeftijd van 18 jaar.

Verplichte verzekering

Een verzekering is verplicht. Elke vereniging dient verzekerd te zijn voor minimaal €2.500.00,- per gebeurtenis. Deze verzekering kan collectief worden afgesloten via de Nederlandse Vuurwerkbond. Let op: de Nederlandse Vuurwerkbond is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de aangesloten verenigingen en haar leden.

logo-nvb.png