• Teleportboulevard 130 - 1043 EJ - Amsterdam

De Nederlandse Vuurwerkbond is dé overkoepelende organisatie van lokale vuurwerkverenigingen. De bond heeft als doel om vuurwerkverenigingen te ondersteunen bij het organiseren van veilige en verantwoorde vuurwerkshows voor publiek.

De NVB geeft ook informatie, voorlichtingen en cursussen. Voor vuurwerk gerelateerde vragen kunnen mensen terecht bij het informatiebureau van de bond. Daarnaast houdt de bond toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door de verenigingen en haar leden, en op de naleving van het regelement. Het niet naleven van deze regelementen leidt tot strenge consequenties.

De bond houdt daarnaast innovaties bij op het gebied van vuurwerk met het oog op veiligheid en milieu. Daarbij verstrekt de bond benodigde en noodzakelijke informatie aan controlerende (overheids)instanties. De bond is niet gelieerd aan een politieke partij of verbonden aan commerciële of religieuze instellingen. Wel tracht de bond voordelen te behalen voor haar leden. Vier keer per jaar geeft de Nederlandse Vuurwerkbond een nieuwsbrief uit. Het jaar wordt afgesloten met een digitaal jaarboek.

 

logo-nvb.png

logo-nvv.png