• Teleportboulevard 130 - 1043 EJ - Amsterdam

Cursus “Veilig werken met consumentenvuurwerk Cat.F2”

De NVB wil dat particulieren veilig kunnen omgaan met consumentenvuurwerk Cat.F2. Op dit moment constateert de NVB dat particulieren nauwelijks over kennis beschikken over hoe veilig en verantwoord om te gaan met vuurwerk. Om vuurwerkshows in goede banen te leiden en veilig te laten verlopen voor publiek, is deze kennis van fundamenteel belang. Door het gebruik van illegaal vuurwerk en het oneigenlijk gebruik van consumentenvuurwerk, is meer regelgeving aangaande consumentenvuurwerk onontbeerlijk. De Nederlandse Vuurwerkbond zet hier samen met de vuurwerkverenigingen op in. Door vuurwerkshows te organiseren en uit te laten voeren door getrainde verenigingsleden, kan tussen 31 december 18:00 en 1 januari 02:00, iedereen veilig en verantwoord het nieuwe jaar inluiden.

Waarom deze cursus?

Bij de organisatie van een succesvol vuurwerkevenement dient men op de hoogte te zijn van de veiligheidsrisico’s en de daartoe te nemen maatregelen. De cursus is een afgeleide van de professionele opleiding pyrotechniek. Uitsluitend die onderdelen zijn opgenomen die relevant zijn rondom de organisatie van een vuurwerkevenement met vuurwerk Cat.F2 op oudjaarsavond. De NVB heeft daarbij aanvullende regelgeving en maatregelen ontwikkeld die door de verenigingen en haar leden dienen te worden opgevolgd. Dit om ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling te voorkomen en een landelijk totaalverbod tegen te gaan.

De cursus wordt gegeven door ervaren en gecertificeerde docenten en ervaringsdeskundigen.

NVB: Nederlandse Vuurwerkbond 
NVV Nederlandse Vuurwerkvereniging(en)

Geldigheid toepassingscertificaat

Het certificaat wordt uitgereikt na het afnemen van het theorie- en praktijkexamen. Het certificaat is geldig van 31 december 18:00 tot 1 januari 02:00. Gemeenten kunnen op vertoon van dit certificaat jaarlijks een toepassingsvergunning voor consumentenvuurwerk Cat.F2 uitreiken, of geregistreerde certificaathouders vuurwerk Cat.F2 laten gebruiken.

Kosten

De eendaagse cursus “Veilig werken met consumentenvuurwerk Cat.F2” kost € 95,- per persoon. De cursus bevat een theorie- en praktijkgedeelte.

Bij de prijs is een lunch, het certificaat en de landelijke registratiepas inbegrepen. Naast de cursus is er de mogelijkheid om voor het aanvullende gedeelte “Oprichting van een vuurwerkvereniging” te kiezen. Dit aanvullende pakket kost € 75,- per persoon.

Een herexamen of opfriscursus kost € 50,- per persoon.

Inhoud van de cursus:
 • Inleiding
 • Procedure
 • Bevoegdheid
 • Wat is vuurwerk en hoe ga ik ermee om?
 • De afsteekplaats en afsteekplek.
 • Het transport
 • Veiligheidsmaterialen
 • Veiligheidsafstanden
 • Opstellen en monteren van consumentenvuurwerk
 • De voorbereiding op locatie
 • Het ontsteken van vuurwerk
 • Blindgangers
 • Weersomstandigheden
 • Hoe te handelen bij brand (blustechnieken)
 • Organiseren van een vuurwerkshow
 • Beoordelen van de locatie
 • Vergunningaanvraag bij gemeente
 • Opstellen van een schietlijst
 • Het vuurwerkbesluit

 

Inhoud aanvullend pakket “Oprichten Vuurwerkvereniging”

 • Oprichting en inschrijving
 • Het bestuur
 • Huishoudelijk regelement
 • De ledenvergadering
 • Melding van vuurwerkevenement bij de NVB
 • Samenwerken met brandweer-politie-handhaving en de gemeente
 • Verzekeringen en aansprakelijkheid
 • Registreren en documenteren van de vuurwerkshow
 • Crowd control en handhaving
 • Hoe te handelen bij calamiteiten
 • Opruimen van de afsteekplaats
 • Eindcontrole en eindverslag
 • Een voorbeeld van een fictieve vuurwerkshow van A/Z
 • Promotie en sponsorwerving
 • Voorbeeld huishoudelijk regelement
 • Conceptbrieven
 • Regelement NVB en strafprocedures

 

Dagprogramma

08:30 Inloop en koffie

09:00 Introductie en voorstelronde met motivatie
09:30 Doornemen theorie
10:30 Theorie-examen

11:30 Lunch

12:00 Uitleg praktijkgedeelte
13:00 Groepsindeling
13:15 Plannen van een fictieve vuurwerkshow volgens de theorie
14:15 Materialen verzamelen en de show opbouwen
16:15 Vuurwerkshow uitvoeren met Cat.F1 vuurwerk als model in combinatie met dummy’s
16:30 EHBO/BHV/brand blussen bij calamiteiten in de praktijk
17:00 Opruimen en controle locatie met eventueel verdrinken/onklaar maken restanten vuurwerk

17:45 Uitreiken certificaat
18:00 Alcoholvrije borrel met een hapje

18:30 Einde

BHV.jpg

Het opleidingscentrum in Alkmaar

40 Opleidingslocaties in Nederland

logo-nvb.png