• Teleportboulevard 130 - 1043 EJ - Amsterdam

Op dit moment mag per voertuig 25 kg worden vervoerd. Echter vanuit bedrijfsmatig/verenigingsverband is het mogelijk maximaal 333 kg NEG (Netto Explosief Gewicht) 1.4G te vervoeren. Transport dient bij de NVB aangemeld te worden en moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De NVB meldt vervolgens de aangemelde transporten bij de desbetreffende overheidsinstanties. Leden mogen zonder overleg niet afwijken van deze regel. Overtreding wordt streng bestraft met royering van de desbetreffende leden voor ten minste 5 jaar. Dit naast reeds bestaande strafmaatregelen.

Lees Meer  

Infomil-logo.png