• Teleportboulevard 130 - 1043 EJ - Amsterdam

De Nederlandse Vuurwerkbond registreert alle aangesloten vuurwerkverenigingen en hun (bestuurs)leden. Informatie die belangrijk is voor het publiek, wordt openbaar gemaakt. Interne informatie over vuurwerkverenigingen die niet openbaar is, wordt op verzoek verstrekt aan bevoegde overheidsinstanties.

logo-nvv.png