• Teleportboulevard 130 - 1043 EJ - Amsterdam

De Nederlandse Vuurwerkbond verstrekt informatie over activiteiten, verenigingen, leden en plannen aan overheidsinstellingen. De leden hebben hiervoor een overeenkomst getekend met de Nederlandse Vuurwerkbond, waarin zij toestemming geven dat de bond bepaalde privacygevoelige informatie mag verstrekken aan deze partijen. Daarnaast verstrekt de Nederlandse Vuurwerkbond daar waar mogelijk informatie aan media, de pers, alsmede geïnteresseerden. Hierbij wordt geen privacygevoelige informatie verstrekt.

logo-nvb.png