• Teleportboulevard 130 - 1043 EJ - Amsterdam

De Nederlandse Vuurwerkbond neemt zijn taak serieus en houdt toezicht op zijn leden en aangesloten verenigingen. Tijdens vuurwerkevenementen zijn toezichthouders van de NBV actief. Er zal tevens een afgevaardigde van een andere vereniging in de provincie aanwezig zijn.

De toezichthouder draagt zorg voor een videoregistratie van de werkzaamheden en neemt 5 minuten voor het afsteken een alcoholtest af bij de persoon die verantwoordelijk is voor de ontbranding. Ook het verloop van de vuurwerkshow en het schoon opleveren van de locatie wordt middels video vastgelegd. De video’s worden direct bij de NVB ge-upload, vastgelegd en veiliggesteld. De vastlegging middels video is belangrijk bij eventuele discussies, vragen en onzekerheden. Ook krijgt de bond via deze weg inzicht in de gang van zaken bij de aangesloten verenigingen. De bond beklemt met nadruk hoe belangrijk het is dat verenigingen hun werkzaamheden vastleggen. Het niet naleven van deze vereisten kan namelijk leiden tot royering van de vereniging.

logo-nvb.png